KABUL EDİLEBİLİR RİSK NEDİR

                        İnsanların veya toplumun, mevcut sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve teknik koşullar dikkate alındığında, katlanabileceği kayıpların derecesini ifade eder.  İşletmenin belirli büyüklükteki tehlikeler karşısında beklenen ve kabul edilen davranışları olarak tanımlanır. Bir işletmenin yasal zorunluluklar ve kendi İş Sağlığı ve Güvenliği politikaları göz önünde bulundurulduğunda kabul edebileceği düzeye indirilmiş risktir.. Kabul edilebilir risk ; ISG uzmanının öngörüsüne ,konuya hakimiyetine ve  işletmede yapılan işin konusuna göre değişkenik gösterebilir.Yine de riski tam olarak yok etmek oldukça güçtür.

             

 

Bir Cevap Yazın